DSC 5203 2

Raseborgs Ishall Ab Oy:s bolagsstämma

Aktiägarna i Raseborgs Ishall Ab Oy kallas härmed till bolagstämma

Tid och plats: tisdag 20.11 kl 17:00 i ishallens café

Anmälningar till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 16.11

Ärenden: stadgeenliga ärenden 

 1. Öppnande av mötet
 2. Val av mötesordförande och –sekreterare
 3. Val av två protokolljusterare samt rösträknare
 4. Konstaterande av mötets laglighet
 5. Framläggande av bokslutet, omfattande resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse
 6. Framläggande av revisionsberättelse
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 8. Beslut om åtgärder, som föranleds av vinst eller förlust enligt den
  fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet ordinarie medlemmar i styrelsen
 11. Val av styrelseordförande samt styrelsemedlemmar
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Övriga ärenden
 14. Avslutande av mötet

--------------------------------------- 

 

Säsongen kör på för fullt.

Du kan boka tider för säsongen eller enskilda tureer under fliken "Istider".
Timpriserna är oförändrade; 98 €/h vardagar till kl 16, 143 €/h kvällar, weekender och helger.

I bokningskalendern under fliken "Istider" hittar du tiderna när det är aktiviteter i ishallen. Där ser du också när det finns lediga tider, för dig eller ditt gäng att boka.

Gratis publikskrinning för allmänheten har vi torsdagar kl 16-17:30 med klubba (med start torsdagen 18.10) och fredagar kl 15:30-17:30 utan klubba (med start fredagen 19.10). Skridskor och hjälm finns att låna i hallen, fråga hallmästaren.

Gå till fliken "Händer i hallen" så kan du se när det är matcher och andra publikevenemang i ishallen.

Under säsongen 2017-18 nådde användningen nästan 1700 h. Vi gjorde som vanligt en kundenkät. Av resultatet att döma, har besökarna trivts bra i ishallen; de flesta (87%) har givit skolvitsorden 8 och 9. Bland svaren fanns också någon sexa, sjua och tia.

Vill du boka en enskild tid för ditt gäng eller en födelsedagsfest? Det är lätt, skicka en förfrågan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Du kan också skicka fri feedback. Berätta oss, hur vi kunde vara ännu bättre

Vi ses på isen!

Istider idag