1. Pukukopit

 • Joukkueiden käyttöön varataan pukutila, joka on ilmoitettu hallin seinällä olevalla päätteellä (joukkueen
  tai yhteyshenkilön nimi).DSC 5087-2
 • Joukkueella on oltava vastuuhenkilö/valvoja, joka vastaanottaa pukutilan avaimen, tarkistaa pukutilan vuoron päätyttyä sekä luovuttaa avaimen.
 • Jokaisella joukkueella on käytössään yksi pukutila, ellei erikseen ole toisin sovittu.
 • Harjoitusotteluista tai muista tilanteista, joissa halutaan useampia pukuhuoneita, on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen vuoroa. Jäähalliyhtiö päättää, voidaanko useampia pukuhuoneita myöntää.
 • Pukutilat ovat käytössä max. 40 minuuttia ennen vuoroa.
 • Pukutila tulee luovuttaa viimeistään 40 minuutin kuluessa vuoron päättymisestä.
 • Käyttäjät siistivät pukutiloista suurimmat roskat (teipit, paperit yms.) roskakoreihin.
 • Vierasjoukkueiden pukutilan siisteydestä ja kunnon tarkistuksesta vastaa kotijoukkue.
 • Jokainen joukkue huolehtii pukutilojensa lukitsemisesta, halliyhtiö ei vastaa kadonneista tavaroista.
 • Kadonneesta pukutilan avaimesta veloitetaan 40€.
 • Pukutiloihin tulleet huolimattomuudesta johtuvat vauriot laskutetaan käyttäjältä ja toistuessaan ko. joukkueelta voidaan evätä pukutilan käyttö.
 • Pukutilan siivouksen laiminlyönnistä veloitetaan 50€ siivousmaksu.
 • Pukutilat toimivat ainoastaan pukeutumistiloina, ei kokous- yms. tarkoitukseen.

 

2. Muut halliasiat

 • Hallissa on ehdoton nuuskankäyttökielto! Käytön ilmaantuessa jäähalliyhtiö veloittaa 50€ siivousmaksun
  pelaajan edustamalta joukkueelta/seuralta.DSC 5091-2
 • Tulityölaitteiden käyttö on hallissa kielletty, paitsi sopimuksen mukaan niihin tarkoitetuissa tiloissa (teroituskoneet, kaasugrillit, kuumailmapuhaltimet yms.).
 • Huolimattomuudesta johtuvista palohälytyksistä aiheutuvat kustannukset korvaa hälytyksen aiheuttaja.
 • Joukkueet siirtävät aina maalit sivuun jääajon yhteydessä, illan viimeinen vuoro nostaa maalit pois kaukalosta.
 • Joukkueet siirtävät pelimaalit niille tarkoitetuille paikoille pelin jälkeen. Pelimaaleja saa käyttää ainoastaan otteluissa.
 • Pieniä maaleja saa käyttää ainoastaan Leijona-liigassa.
 • Jäänajoon käytettävä aika on 15 min, jolloin jäätyminen on tapahtunut, jäälle saa mennä kuitenkin aikaisintaan, kun huoltoportti on suljettu.
 • Toimitsija-aitio siistitään ja kello sekä lämmitys suljetaan ja lisäksi sammutetaan valaistus.
 • Katsomon ja aitioiden pitää olla käytön jälkeen siistitty isoimmista roskista.
 • Hallissa on purukumin käyttökielto.


3. Turnaukset ja muut tapahtumat

 • Tapahtumasta on ehdottomasti ilmoitettava vähintään 1 kk ennen tapahtumaa jäähalliyhtiölle.DSC 5185-2
 • Mahdollisesta turnauksen yhteydessä tapahtuvista kioskimyynneistä yms. on sovittava jäähalliyhtiön kanssa, joka antaa luvat.
 • Seurat huolehtivat, että myyntiin tarvittavat asianmukaiset luvat on haettu terveystarkastajalta.
 • Tilat siivotaan turnauksen jälkeen niin, ettei se haittaa seuraavaa käyttäjää, tämä koskee myös hallin ympäristöä.
 • Järjestävä seura huolehtii, että jokaisella osallistuvalla joukkueella ja tuomareilla on pukutilat.
 • Halliyhtiöllä on oikeus puuttua turnaustoimintaan, jos toiminta ei noudata halliyhtiön sääntöjä tai ylittää sille varatun ajan.
 • Jos seurojen omat vuorot eivät riitä tapahtumaan, ensisijaisesti seurat sopivat keskenään vaihdosta ja informoivat siitä jäähalliyhtiölle vähintään 1 kk ennen tapahtumaa. Jäähalliyhtiö tekee lopullisen päätöksen muutoksista.
 • Seurat huolehtivat halliyhtiön pelastus- ja turvallisuussuunnitelman noudattamisesta.

 

 

4. Vuorojen peruuttaminen ja laskutus

 • Kiinteä vuoro on peruttava viimeistään 60 vrk ennen, tällöin jäähalliyhtiö ei peri vuokraa vuorosta.DSC 5117-2
 • jos peruutus tapahtuu alle 60 vrk mutta ennen 30 vrk perii jäähalliyhtiö puolet vuoron vuokrasta.
 • jos peruutus tapahtuu alle 30 vrk perii jäähalliyhtiö täyden vuokran vuorosta.
 • Yksittäinen vuoro on peruttava viimeistään 30 vrk ennen, tällöin jäähalliyhtiö ei peri vuokraa vuorosta.
 • jos peruutus tapahtuu alle 30 vrk mutta ennen 15 vrk perii jäähalliyhtiö puolet vuoron vuokrasta.
 • jos peruutus tapahtuu alle 15 vrk perii jäähalliyhtiö täyden vuokran vuorosta.
 • jos yksittäinen vuoro on varattu alle 30 vrk ennen vuoroa, vuokraa ei peritä jos perutus tehdään viimeistään 7 vrk ennen vuoroa.
 • Vuorojen laskutus tapahtuu kerran kuukaudessa, jäähalliyhtiöllä on oikeus peruuttaa käyttäjän vuorot maksamattomien vuokrien takia.
 • Jos olosuhteet hallissa estävät käytön kokonaan on jäähalliyhtiö velvollinen korvaamaan menetetyn vuoron. Lopullisen päätöksen vuoron peruuntumisesta tekee jäähalliyhtiö. Tästä poikkeuksena ns. ennalta arvaamattomat syyt esim. laiterikot tai sähkökatkot.