Priser

En istur kostar 100 €/h på vardagar före kl 16 och 150 €/h på kvällar efter kl 16 och på weekender och helgdagar.

I priserna ingår 10% moms.

 

Du kan också reservera en tur för hela säsongen

Om du vill reservera en fast kontraktstur för hela säsongen, berätta åt oss önskad(e) dag(ar) och tid(er). Berätta också användarnas ålder(juniorer, seniorer), vilken idrottsgren det gäller samt kontaktuppgifter (namn på föreningen eller gänget, kontaktperson, tel, email och faktureringsadress).